Category Archives: Verslagen

Verslag oktober 2014- april 2015 Amsterdam

Verslag van Annelou.

De tweede en vierde maandag van de maand komen we bij elkaar van 20u tot ongeveer 21.45 uur en dat gaat in principe altijd door. Zelfs in de zomervakantie zijn we doorgegaan omdat daar behoefte aan bleek.

We komen wisselend bij een deel van de groepsleden thuis (degenen wiens huis groot genoeg is en genoeg stoelen heeft) en spreken de eer ervoor af bij wie het volgende keer zal zijn.

Inmiddels hebben we een vaste kern van zo’n 7-10 mensen die er bijna altijd zijn, wat merkbaar bevorderlijk is voor de diepte en draagkracht van de Stilte. Er komen af en toe nieuwe mensen bij, die ons op de website hebben gevonden of die van één van ons horen over de groep. Omdat sommige nieuwe mensen blijven komen, groeien we gestaag.

Degeen bij wie het thuis is zoekt een satsang of een voor te lezen tekst uit waar we eerst naar luisteren. Daarna mediteren we twee keer een half uur -met een korte loopmeditatie tussendoor- tot rond half 10. Daarna is er voor wie wil nog een kopje thee en kan er wat gedeeld worden.

De nieuwe mensen die komen hebben vaak Douwe niet gekend maar voelen zich verwant met zijn gedachtengoed en herkennen de Stilte tijdens de meditatie.

Een tijd geleden werd er steeds meer gepraat na afloop, dat heeft Sabine destijds aan de orde gesteld met een rondzendmail. Vervolgens hebben we de tekst van Douwe over de stiltegroepen nog eens met elkaar gelezen. Sindsdien wordt er vaak nauwelijks meer iets gezegd na afloop; wel vragen we altijd aan nieuwe mensen hoe ze ’t vonden.

Ik merk zelf dat er meestal geen behoefte is om iets te zeggen, of –en dat hoor ik van anderen ook wel- dat het om wat dieperliggende persoonlijk-psychologische patronen gaat die niet zo thuis (lijken te) horen in een groep als deze.

Waar we een beetje voor moeten waken is dat mensen zich niet vrij voelen zich spontaan te uiten na afloop, dat er een soort gedwongen stilte heerst.

Het blijft nog onderzoeken hoe we in deze setting met woorden kunnen uitwisselen op een manier die bevorderend is voor verdere en diepere openingen naar openheid!

In ieder geval hebben we inmiddels echt een stevige bedding voor telkens een diepe Stilte in Amsterdam die door alle aanwezigen gedragen en gewaardeerd wordt.

 

Verslag advaitagroep Amsterdam nov 2013

De avond wordt 2x per maand gehouden op de 2e en 4e maandag van 20.00 uur tot ongeveer 21.30. De meditatie wordt ingeleid met het luisteren van een gedeelte van een satsang of het voorlezen van een tekst van Douwe Tiemersma of Nissargadatta Maharaj. In principe is het de bedoeling dat voor elke bijeenkomst iemand anders een opname of tekst uitkiest.
Op bijna alle avonden wordt een gedeelte van een satsang beluisterd, meestal tot de vragen beginnen. Dit verschilt per keer maar meestal maximaal een half uur luisteren en daarna ongeveer een uur stiltemeditatie. Hierna is kort de mogelijkheid iets over de eigen ervaring te zeggen, soms gebeurt dit en vaak ook niet.
Vorig jaar werden de bijeenkomsten vooral op een plek gehouden maar nadat een aantal mensen had aangegeven het prettig te vinden het op wisselende locaties te doen, wordt dat nu sinds een aantal maanden gedaan, en dat bevalt goed. Elke keer stelt iemand zijn of haar woonkamer ter beschikking voor de bijeenkomst. Meestal valt dit dan samen met het uitzoeken van een satsang voor die avond. Deze voorbereiding wordt door jean-Pierre op de website geplaatst. Het weekend van tevoren krijgen de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven een herinneringsmail met daarin het adres van de volgende bijeenkomst.
Het aantal mensen ligt meestal ongeveer tussen de 4 en de 8. Soms zijn er nieuwe mensen die de bijeenkomst op de website hebben gevonden of mensen die vroeger in Gouda bij Douwe kwamen en die eens een kijkje komen nemen.

Bryan